De 28 sorter

'Lollandske rosiner', en gammel grå ært
De fleste af disse er "lokalsorter", altså sorter der kun er kendt fra et lokalområde eller nedarvet i en familie. Næste alle er indsamlet af eller doneret til foreningen.Enkelte sorter har vi fundet på NordGen, den nordiske genbank.
 
På listen over forsøgssorter, nedenunder, kan du se hvilke sorter der er landracer/lokalracer/lokalsorter. Disse har nogle gange navn efter den familie, der har bevaret sorten gennem mange år - ofte gennem flere generationer. Nogle gange har de fået navn efter et familiemedlem,  et lokalområde hvor sorter var kendt og elsket, eller en berømt person der (måske i hvert fald) har dyrket sorten. F.eks. Grams (familiens) høje ært, Holgers kæmpeært, Stevns høje ært, Brun ært fra Nakskov, Kong Christian Xs Hofært.
 
Andre sorter, som Ohlsens Enke Pollux og Carlo's Favorit, er gamle handelssorter, der nu kun er bevaret i NordGen eller hos en landmand eller haveejer, der var særlig glad for dem.
 
Enkelte af de sorter, der er bevaret hos Frøsamlerne (og nu også hos NordGen) er kommet til os langvejs fra. Maries høje ært var en del af en norsk bruds udstyr, da hun giftede sig på Sydsjælland i 1893 - den er nu kommet retur til den gård, Marie Sand forlod som ung brud. Kjems familiens stangbønne er rejst endnu længere, fra de store skove i det nordlige USA til Danmark i 1896. Begge regnes nu for en del af den danske plantegenetiske og kulturelle arv.