Gamle ærter i laboratoriet

Sidste weekend var jeg med Frøsamlerne inde i laboratoriet på Institut for Jordbrug og Økologi (Landbohøjskolen). Gunter Backes og Jihad Orabi ledte os igennem en DNA undersøgelse af vores gamle ærtesorter. Det blev en fantastisk og lærerig weekend!
 
ærter i laboratoriet
 
Som forberedelse havde vi dyrket ærter i 3-4 uger, så de var klar til analyse. Vi skulle bruge blade, der ikke havde fået for meget lys. Klorofyl kan gøre det vanskeligere at udtrække DNA materialet fra resten af bladvævet. For en sikkerheds skyld var vi to der havde dyrket de samme ærter. Det gik fint, og vi fik kun brug for det ene sæt.
Vi blev delt i fire grupper. På den måde kunne vi nå at arbejde med alle sorterne vi havde medbragt. Efter en kort introduktion til laboratoriearbejde, brug handsker og kittel – tag dem af når du forlader laboratoriet, gik vi i gang med ærtebladene.
 
Det blev til mange timers arbejde - både vores forberedelser af prøverne på de mange sorter i laboratoriet, det arbejde som avancerede maskiner stod og knoklede med - PCR, kapillær elektroforese - mens vi fik teoritimer, og de analyser som vores undervisere udførte på computer i de sene natte- og tidlige morgentimer. Resultaterne, både farvede grafer og en opsummering af hvad vi lærte (og hvad vi ikke lærte) kan ses i Søren Holts rapport nedenunder.