Genopdagelse af gamle bælgfrugter – dyrkningsmæssigt og kulinarisk

3 år, 648.000 kr. Målet er afprøvning, opformering og beskrivelse af 28 sorter af bønner og ærter – flest landracer eller lokalsorter, som de kaldes, når de kommer f.eks. fra en familie, nogle er gamle handels­sorter – samt kulinarisk afprøvning af disse.
 
gamle sorter af bønner
Rikke Thomle Andersen (tidligere økologisk planteavlskonsulent, arbejder med sortsafprøvning og udvikling for økologiske producenter, PhD stud. i ”brugerdrevet forædling”, medlem af Frøsamlerne) er den faglige projektleder i 2012-2013. Dyrkning og afprøvning finder sted følgende steder: Frilandsmuseerne i Lyngby og Maribo, Jyndevad Økologiske Forsøgsstation v/ Tinglev (2012), NordGen (Nordisk genbank udenfor Malmö, 2013) og hos ca. 50 medlemmer af Frøsamlerne. I 2013 opformerer 5 frøsamlere større mængder frø på marker - til brug i vores forsøg med udvikling af nye opskrifter.
 
Formidling af resultaterne og af den vigtige bevarelse vores plantegenetiske ressourcer finder sted på de deltagende museer, på Frøsamlernes arrangementer, på særlige "mad events" og workshops for et bredere publikum, og på de mange markeder hvor foreningen har stande.
 
I 2012 gennemførte vi en omfattende kursusvirksomhed, hvis målgruppe især var medlemmer af foreningen. I 2013 er er 2 korte kurser i beskrivelse af ærtesorterne på NordGen - 3. og 21. juli. Vi har midler til fælles kørsel fra Hovedstadsområdet.
 
Undervisning på ærtemarken i Jyndevad