Plancher om de gamle sorter

Vivi Logan har udarbejdet plancher om de gamle sorter, til brug på markeder og andre arrangementer.
En af dem er vedhæftet her (Brudager ært).

Plancherne kan rekvireres fra foreningen.
 
Du kan læse mere om flere af sorterne og deres historie på Frilandsmuseums samlet beskrivelse.