Protokol med descriptorer for ærter

Listen (på engelsk) af karakterer, vi skulle kigge efter for hver sort - f.eks. slyngtråde, spidse småblade, bælge der vrider sig osv.
Svein har mærket de egenskaber, vi undersøgte på første kurser, med grøn farve.
På et tidspunkt skal gruppernes vurderinger vist sammensættes, så vi kan se om vi kunne se forskel på sorterne.
Det bliver spændende med de høje ærter!