Tilskudsreglerne vanskeliggør udviklingsprojekter

Arbejdet med plantegenetiske ressourcer kan bremses af reglerne: Græsrødderne skal selv lægge ud til udviklingsprojekter.
 
Frøsamlerne har haft store problemer med at finansiere vores 3-årige projekt med gamle bælgfrugter, fordi vi skal lægge alle pengene ud i projektet, før vi får dem retur. I mellemtiden skal der betales renter af vores lån/ kassekredit i Merkur Andelskasse. Det betyder at flere bestyrelsesmedlemmer har måttet kautionere for ret store beløb privat.
 
Mange andre græsrods-projekter har de samme problemer med at skulle udlægge ganske store beløb og skaffe penge til renteudgifter. Det modvirker det politiske ønske om at sikre udvikling og nye initiativer i landdistrikterne og indenfor økologi og biodiversitet. Det virker helt absurd, når man samtidigt sætter fokus på lokale ressourcer.
Det er vel ikke sådan, man skal bruge sine lokale ressourcer?
 
Frøsamlerne tog derfor initiativ til at få foretræde for Folketingets Landdistrikts- udvalg. Det blev den 23. oktober 2012, hvor vi desuden havde inviteret Økologisk Landsforening og Merkur Andelskasse. Merkur er den store udlåner på dette "område" og Økologerne har mange projekter under deres hat. Se projektleder Rikke Thomle Andersens beskrivelse af projektets genvordigheder her.
Vi fornemmede, at der blandt politikerne i udvalget var stor forståelse for problemet. Der er politisk opbakning til, at der skal være mange udviklingsprojekter i landdistrikterne og på biodiversitet-området.
 
Men på trods af politisk sympati, så skal der tages nogle politiske beslutninger, som gør det nemmere og billigere for os græsrødder, at lave vigtige og samfundsnyttige projekter. Det betyder, at vi Frøsamlere over hele landet må kontakte folketingspolitikerne i vore valgkredse og fortælle dem om vores perspektivrige og nyttige ærteprojekt, som er udsat for store forhindringer, pga. de regler man anvender i finansieringen.
 
Din politiker skal altså kontaktes og oplyses. Du kan maile, ringe, skrive, besøge, evt. sende en pose frø (måske Lollandske Rosiner?). Disse regler skal ændres, så det bliver lettere at lave projekter som vores ærteprojekt.
Så et udviklings-frø i din politiker!
 
Erling Frederiksen
Landevejen 26
4532 Gislinge Tlf.: 59 46 36 29 / 28 21 29 89
erling.frederiksen@gmail.com
 
P.S.: Oplysningerne her må gerne bruges til læserbreve, foldere til uddeling, pressemeddelelser m.m. Vi mangler en pressesekretær og skal forlade os på medlemmernes initiativer!