23. august 2012 af Lila Towle

Emails til Plantearven

Den email som alle medlemmer af Frøsamlerne har fået (skulle have fået) om oprettelse af vores nye projekt-hjemmeside er sendt automatisk, og adressen er "noreply", altså kan man ikke svare på deneller skrive til projektet/foreningen på den.
Den rigtige adresse, der står nederst på alle sider og på kontaktsiden, er kontakt@plantearven.dk.
Emails til denne adresse går til foreningen på samme vis som mails til kontakt@froesamler.dk.
       Lila